حمل نقل

این شرکت با توجه به شناخت و آشنایی که در خدمت فعالیت خود داشته توانایی معرفی شرکت های حمل و نقل و بین الملی جهت انواع حمل های زمینی – هوایی – دریایی- و امکان این امر مشتریان این شرکت فراهم خواهد شد که با کمترین هزینه و اطمینان بالا کالای خودرا به ایران حمل کند