سيستم  ثبت سفارشات جدی واردات كالا،  به صورت تدریجی شکل گرفته است و در نهایت در تابستان 1395 به صورت الکترونیکی شروع به کار کرده است. در اين سيستم متقاضيان ثبت سفارش اعم از حقيقي و حقوقي مي توانند با مراجعه به وب سايت  https://www.ntsw.ir/  ثبت  نام نموده ،و با دريافت كدكاربري و رمز عبور شخصي، از طريق اين سايت سفارشات واردات خود را انجام دهند.با اخذ مجوز ثبت سفارش از سایت ، کالا اجازه ورود به کشور را خواهد داشت .لذا توصیه می شود با توجه به تغییرات قوانین در ماه های اخیر حرکت کالا از مبدا پس از اخذ مجوز ثبت سفارش کالا انجام گیرد.

قرارداد با شرکت های بازرسی

برخی از کالاهای پزشکی  مشمول طرح استاندارد اجباری می باشند ،بدین معنی که برای ترخیص آن از گمرک علاوه بر داشتن مجوزهای لازمه از اداره کل تجهیزات پزشکی نیاز به اخذ مجوز اداره کل استاندارد را نیز دارند.برای این منظور برای حصول اطمینان از کیفیت کالای وارد شده از نظر مطابقت با استانداردهای ایران و استانداردهای بین المللی می توان با انعقاد قرار داد با شرکت های بازرسی مورد تایید اداره کل استاندارد ایران این امر را در مبدا یا در مقصد انجام داد .
– نکته قابل توجه این است که بازرسی در مبدا باعث کاهش هزینه های جانبی از قبیل هزینه انبارداری در مقصد و همچنین  عدم نگرانی از تطبیق کالا با استانداردهای مربوطه را خواهد داشت.
– با انعقاد قرار داد با شرکت های بازرسی ، ایران کدهای اخذ شده قابل انتقال از سامانه تعاملی به بازرگانی خواهند بود و امکان ثبت سفارش برای کالاهای مشمول استاندارد فراهم خواهد شد

تعیین تعرفه کالا

لازم به توضیح است که انتخاب صحیح کد تعرفه دارای اهمیت فراوانی می باشد ،و عدم دقت در انتخاب آن موجب مواجه شدن با جریمه های سنگین گمرکی خواهد شد.کد تعرفه کالا با توجه به جداول مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا تیین می گردد که در حین انجام مراحل ثبت سفارش  این کد به کالای مربوطه اختصاص داده خواهد شد.
–    ماده 108 قانون امور گمرکی :
کشف هر نوع  مغایرت بعد از اظهار و پیش از ترخیص کالا ی ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ،با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد( 10%) تا صد در صد (100%) ما به التفاوت دریافت می شود .
تبصره : در صورتی که کشف مغایرت به دریافت ما به التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50% ) حقوق ورودی کالای اظهار شده منجر شود، علاوه بر اخذ ما به التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد(50% ) ما به التفاوت باشد

اخذ ثبت سفارش

پس از طی شدن مراحل پیش نیاز ثبت سفارش کالا که قبلا توضیج داده شد (اخذ ایران کد،شبنم و اخذ سایر مجوزهای لازمه)  درخواست توسط کارشناسان مربوطه این شرکت در سامانه ثبت سفارش ثبت خواهد گردید و در نهایت می توان ثبت سفارش کالای مورد نظر را دریافت نمود